Nous recherchons un animateur BASCOPHONE à partir du 1er juillet 2017. Voici tous les détails :

POSTE :
– Animateur bascophone en environnement
– 26h / semaine durant 1 an, évolution possible
– Eligible en CAE

DESCRIPTIF DU POSTE :
– Création et réalisation d’animations nature bilingues
(français/basque) pour public varié:
– Milieu scolaire (5-14 ans)
– Tout public (5-77 ans)
– Aide au développement du pôle animation:
– Développement des outils pédagogiques
– Recherche de contrats

QUALITES REQUISES :
– Maitrise totale de la langue basque
– Connaissances en environnement exigés
– Sensibilité naturaliste souhaitée
– Sérieux(se), patient(e), motivé(e), enthousiaste,
polyvalent(e), créatif(ve), sens du travail d’équipe.
– Etre à l’aise avec les enfants tout en garantissant un cadre
sécurisant et respectueux.

PERMIS B + VEHICULE PERSONNEL EXIGE
BAFA ou équivalent souhaité.

Les candidatures sont à envoyer à l’adresse suivante: candidature@hegalaldia.org

(EUS)

Hegalaldia elkarteak ingurugiro animatzaile euskaldun bat xekatzen du. Horra xehetasunak :

POSTUA :
– Ingurugiro animatzaile euskalduna
– 26 ordu / astea, urte batez, luzapen baten aukerarekin
– CAE kontratu bati hautagaia

POSTUAREN XEHETASUNAK :
– Animazio elebidunak (fantsesez/euskaraz) sortu eta ereman publiko anitza batentzat:
– Eskoletan (5-14 urte)
– Publiko orokorra (5-77 urte)
– Elkartearen animazio ardatzaren garapenean lagundu:
– Tresna pedagogikoak garatu
– Kontratuak xekatu

BEHARREZKO EZAUGARRIAK :
– Euskara menperatu
– Ingurugiroan ezagutzak ukan
– Sentsibilitate naturalista ukan
– Seriosa, eraman-handikoa, motibatua, gogo bizikoa, sortzekoa, lan-taldearen zentzua
– Haurrekin erraz ibiltzen dena segurtasun eta errespetu giro bat segurtatuz

B auto permisua + auto pertsonala ukan
BAFA edo pareko diploma ukan.

Postua uztailaren 1 ean hasten da, urte batentzat.

CV eta motibazio gutunak candidature@hegalaldia.org helbidera bidali behar dira.